Direct naar inhoud
Plan:Tolheksleane 38 Frieschepalen
Status:ontwerp
Plantype:wijzigingsplan
IMRO-idn:NL.IMRO.0086.04BPWTolheksl38-0201

Regels

Inhoudsopgave

 

Regels

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

Artikel 2: Wijze van meten

HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSREGELS

HOOFDSTUK 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 4 slotregel

 

 

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

 

 

 

 

Artikel 1 Begrippen

 

In deze regels wordt verstaan onder:

 

  1. plan:

het wijzigingsplan Tolheksleane 38 Frieschepalen, met identificatienummer NL.IMRO.0086.04BPWTolheksl38-0201, van de Gemeente Opsterland ;

  1. bestemmingsplan:

het bestemmingsplan 'Buitengebied' (NL.IMRO.0086.BPBuitengebied-0302) zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Opsterland;

  1. overige begrippen:

Voor de overige begrippen wordt verwezen naar artikel 1 van het bestemmingsplan 'Buitengebied' (NL.IMRO.0086.BPBuitengebied-0302) vastgesteld op 30 juni 2014;

  1. verwijzing:

de regels die deel uitmaken van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied' zijn op dit wijzigingsplan van overeenkomstige toepassing met uitzondering van de slotbepaling, met dien verstande dat indien in het geldende bestemmingsplan verwezen wordt naar de verbeelding, de bij het wijzigingsplan behorende verbeelding wordt bedoeld.

Artikel 2: Wijze van meten

 

voor de wijze van meten wordt verwezen naar artikel 2 van de regels van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied'.

 

HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSREGELS

 

Op de voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn de regels van artikel 19 van het bestemmingsplan 'Buitengebied' van toepassing.

 

 

HOOFDSTUK 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

 

Artikel 4 slotregel

 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan 'Tolheksleane 38 - Frieschepalen'.