Direct naar inhoud
Plan:Wijzigingsplan Ulesprong 17-18 - Tijnje
Status:ontwerp
Plantype:wijzigingsplan
IMRO-idn:NL.IMRO.0086.15BPWUlesprong17-0201

Regels

 

Inhoudsopgave

 

Regels

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

Artikel 2 Wijze van meten

HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Wonen

HOOFDSTUK 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 4 Slotregel

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

 

 

 

 

Artikel 1 Begrippen

 

In deze regels wordt verstaan onder:

 

  1. plan:

het wijzigingsplan 'Ulesprong 17 - 18 Tijnje', met identificatienummer NL.IMRO.0086.15BPWUlesprong17-0201, van de Gemeente Opsterland;

  1. bestemmingsplan Buitengebied:

het bestemmingsplan 'Buitengebied' (NL.IMRO.0086.BPBuitengebied-0302) zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Opsterland op 30 juni 2014;

c. bestemmingsplan Correctieve en partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2018:

het bestemmingsplan 'Correctieve en partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2018' (NL.IMRO.0086.00BP1eherzieningbb-0301) zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Opsterland op 8 oktober 2018;

  1. overige begrippen:

Voor de overige begrippen wordt verwezen naar artikel 1 van het bestemmingsplan 'Buitengebied' (NL.IMRO.0086.BPBuitengebied-0302) en artikel 1 van de (aanvullende) regels van het bestemmingsplan 'Correctieve en partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2018';

e. verwijzing:

de regels die deel uitmaken van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied' en het geldende bestemmingsplan 'Correctieve en partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2018' zijn op dit wijzigingsplan van overeenkomstige toepassing met uitzondering van de slotbepaling, met dien verstande dat indien in het geldende bestemmingsplan verwezen wordt naar de verbeelding, de bij het wijzigingsplan behorende verbeelding wordt bedoeld.

 

Artikel 2 Wijze van meten

 

 

Voor de wijze van meten wordt verwezen naar artikel 2 van de regels van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied' en artikel 2 van de (aanvullende) regels van het bestemmingsplan 'Correctieve en partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2018'.

 

HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS

 

 

Artikel 3 Wonen

 

Op de voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn de regels van artikel 19 van het bestemmingsplan 'Buitengebied' van toepassing.

HOOFDSTUK 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

 

 

Artikel 4 Slotregel

 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan 'Ulesprong 17-18 - Tijnje'.