Direct naar inhoud
Plan:Hegedyk 15 Gorredijk
Status:ontwerp
Plantype:wijzigingsplan
IMRO-idn:NL.IMRO.0086.05BWPHegedyk15-0201

Regels

 

 

 

Regels

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

Artikel 2: Wijze van meten

HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Wonen

HOOFDSTUK 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 4 slotregel

 

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

 

 

 

 

Artikel 1 Begrippen

 

In deze regels wordt verstaan onder:

 

  1. plan:

het wijzigingsplan Hegedyk 15 - Gorredijk, met identificatienummer NL.IMRO.0086.05BPWHegedyk15-0201, van de Gemeente Opsterland;

  1. bestemmingsplan:

het bestemmingsplan 'Gorredijk Kom' (NL.IMRO.0086.05BPKom-0301) zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Opsterland;

  1. overige begrippen:

Voor de overige begrippen wordt verwezen naar artikel 1 van het bestemmingsplan 'Gorredijk Kom' (NL.IMRO.0086.05BPKom-0301) vastgesteld op 4 april 2016;

  1. verwijzing:

de regels die deel uitmaken van het geldende bestemmingsplan 'Gorredijk Kom' zijn op dit wijzigingsplan van overeenkomstige toepassing met uitzondering van de slotbepaling, met dien verstande dat indien in het geldende bestemmingsplan verwezen wordt naar de verbeelding, de bij het wijzigingsplan behorende verbeelding wordt bedoeld.

Artikel 2: Wijze van meten

 

voor de wijze van meten wordt verwezen naar artikel 2 van de regels van het geldende bestemmingsplan 'Gorredijk Kom'.

HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS

 

 

Artikel 3 Wonen

 

Op de voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn de regels van artikel 17 van het bestemmingsplan 'Gorredijk Kom' van toepassing.

HOOFDSTUK 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

 

Artikel 4 slotregel

 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan 'Hegedyk 15 - Gorredijk'.